Warsztaty z luksografii w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”

Zastosowanie tradycyjnych technik fotograficznych jako metoda arteterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych może wydawać się trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Celem warsztatów z luksografii* przeprowadzonych w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” była chęć zainteresowania na pozór złożonymi metodami alternatywnymi, które jednak przynoszą konkretne rezultaty. Najważniejszym z nich jest nabywanie nowej umiejętności i podniesienie aktywności uczestników, co jest ważnym elementem ich funkcjonowania.

Plan warsztatów zakładał stworzenie na terenie placówki prowizorycznej ciemni fotograficznej, a następnie pracę z uczestnikami zajęć w grupach 5 – 6 osobowych.

Prowadzący: Kamil Śleszyński

Koordynator: Urszula Śleszyńska

Piątek, 12 kwietnia,

I grupa: godz. 9:00 – 10:30

II grupa: godz. 11:00 – 12:30

*Luksografia (łc. lux ‘światło’ + gr. gráphein ‘pisać’) to – wg Wikipedii – metoda otrzymywania obrazów przez bezpośrednie naświetlenie materiałów światłoczułych, na które nałożone są przedmioty o różnym stopniu przeźroczystości; jeden z rodzajów fotogramu.

Za fotograficzną dokumentację warsztatów dziękujemy Agnieszce Dudzińskiej-Kwasiborskiej ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”