Założona w 2018 r. przez Urszulę Śleszyńską i Kamila Śleszyńskiego, Fundacja Światło/siła* to mała organizacja artystyczna z siedzibą w Białymstoku. Ściśle współpracując z ludźmi zajmującymi się szeroko pojętą kulturą, poszukuje nowych eksperymentalnych sposobów tworzenia literacko wizualnych opowieści.

*Światłosiła – stosunek średnicy instrumentu optycznego do jego ogniskowej.

Jest to stała określająca ilość światła docierającego do ogniska głównego soczewki czy zwierciadła. 
W fotografii używa się do tego celu pojęcia „liczba przysłony”, które jest odwrotnością światłosiły, a światłosiła nazywana jest „jasnością obiektywu”.

.

 

Sprawozdania merytoryczne z działań fundacji: