Metamorfozy w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Nasze działania skierowaliśmy do kobiet, które przebywają w Areszcie Śledczym w Białymstoku. W trakcie kilku spotkań osadzone, były przygotowywane przez wizażystkę i charakteryzatorkę Dorotę Lange, która wykonała im makijaż. Następnie za pomocą aparatu fotograficznego 4×5 cala i na tradycyjnych materiałach światłoczułych Kamil Śleszyński sfotografował uczestniczki, a każda z nich otrzymała papierową odbitkę ze swoim zdjęciem.

fot. Służba Więzienna w Białymstoku

Druga część projektu zakładała przekazanie osadzonym spersonalizowanego listu, będącego po trochu ankietą. Zadaniem uczestniczek było odpisanie na niego w sposób jak najbardziej szczery. Ze wszystkich odpowiedzi, pomysłodawczyni literackiej części projektu Urszula Śleszyńska stworzyła tekst, który będzie towarzyszył fotografiom.

fot. Służba Więzienna w Białymstoku

Projekt oprócz swojej wartości artystycznej i dokumentalnej, ma również w założeniach inną bardzo ważną funkcję, bowiem stał się fundamentem do budowania u uczestniczek projektu poczucia własnej wartości i szukania wzorców w środowiskach innych niż te, z których się wywodzą. Możliwość zobaczenia siebie na zdjęciach z innej, niespotykanej dotąd perspektywy, a także praca z ludźmi zajmującymi się szeroko pojętą „kulturą” są pomocne w procesie resocjalizacji. Była to również okazja do szerokiego przedstawienia działań Służby Więziennej w pracy ze skazanymi kobietami.

fot. Służba Więzienna w Białymstoku

Prowadzący: Kamil Śleszyński (fotografia), Urszula Śleszyńska (listy), Dorota Lange (makijaż), mjr Michał Zagłoba (koordynacja)

Liczba uczestniczek projektu: 12

I grupa:

Wtorek 3 września 2019, godz. 10:00 – 15:00

II grupa:

Środa 4 września 2019, godz. 10:00 – 15:00

III grupa:

Czwartek 5 września 2019, godz. 10:00 – 15:00

Spotkanie podsumowujące:

Środa 11 września 2019, godz. 10:00 – 12:00